#10xfeminism - 9. Så syns feminismen i min vardag

Det här är en rubrik som jag har bävat för. Det ligger väldigt nära till hands att bara rada upp alla grejer som en gör i jämställdhetens namn och invänta ryggdunkarna. Att vi åtminstone försöker leva jämställt, är inte det gott nog?
 
Men nej, jag tänker inte gå in på det spåret. Feminism är mer än bara ett gäng handlingar med goda intentioner för mig, det är ett sätt att förhålla sig till världen jag lever i. Det syns ju givetvis på så sätt att jag exempelvis har en feministisk blogg och att vi har haft ambitionen att dela lika på vår föräldraledighet (dvs innan jag blev sjukskriven, nu kommer Barnafadern att ta ut flest dagar av oss), men för mig spelar det som allra störst roll för hur jag ser på mig själv. Att jag kan sätta mina upplevelser i ett sammanhang, att världen blir begriplig och därför hanterbar. 
 
Det här är en del av Onekligens #10xfeminism-bloggutmaning. Alla rubriker hittar du här.