#10xfeminism - 8. Den viktigaste feministiska frågan för mig är...

Inte den enda som är värd att kämpa för.
 
Som Onekligen själv är inne på i sitt inlägg under samma rubrik: Det går inte att välja en! Det finns så sjukt många och de hör ihop och går inte att separera från varandra.
 
Men jag är glad över den utveckling jag upplever att svensk feminism har haft på sistone, åtminstone på nätet. För ett år sedan tyckte jag att det var omotiverat stort fokus på barn och könsneutrala kläder, vilket inte är oviktigt men slukade hela utrymmet för andra feministiska frågor och framför allt andra feministiska röster - röster som inte är den vita medelklass ciskvinnans.
 
Feminismen kan nämligen inte bara vara framåtsyftande - den kan inte bara handla om de värderingar och möjligheter vi vill ge våra barn, den måste också handla om vilka värderingar vi själva har och vilka möjligheter vi vill att människor ska ha idag att leva sina liv. Feminismen måste vara i och verka i nuet, inte i en avlägsen framtid som aldrig inträffar.
 
Det här är en del av Onekligens #10xfeminism-bloggutmaning. Alla rubriker hittar du här.