#femfoto14 - 7. Kropp

 
Det här är mina ben, en del av min kropp. Jag har ett komplicerat förhållande till min kropp. Den har varit uppdelad i kropp som något som ska tuktas och själ som ska tukta så länge att det fram tills jag väntade mitt första barn aldrig kände att jag var riktigt ett med min kropp, att jag liksom alltid svävade en bit ovanför och betraktade mig själv. Känslan av att min kropp var ett objekt fristående från mig och inte jag som subjekt tror jag var det som gjorde att jag kunde göra mig själv illa genom självsvält och självskadebeteende. Jag var till och med ett dött ting för mig själv.
 
Undrar du vad som är grejen med det här inlägget? Läs mer om #femfoto14 här!